Otvorená výzva pre slovenských umelcov na dvojmesačnú tvorivú rezidenciu v Dome umenia mesta Brna v roku 2018.

Galéria Plusmínusnula v spolupráci s rezidenčným programom Domu umenia mesta Brna — Brno Artists in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre slovenských umelcov na dvojmesačnú tvorivú rezidenciu v Dome umenia mesta Brna v roku 2018.

Na rezidenčný pobyt v Brno Artists in Residence bola komisiou vybraná: Ines Karčáková s projektom “SYMPTOMS OF NAKED EYE”

Gratulujeme.

 

Všeobecné informácie:

K účasti na rezidenčných pobytoch vyzývame výtvarných umelcov rôznych odborov, ktorých práce sú založené na myšlienke a nezávisle na forme, kurátorov a bádateľov v oblasti súčasného umenia, architektov a dizajnérov. Rezidenčný pobyt chápeme ako médium pre realizáciu umeleckých projektov a experimentov, ako formát pre umelecké aktivity, ktoré nemusia mať nutne za výsledok výstavu v tradičnom zmysle slova, ale môžu smerovať aj k iným formám prezentácie.

Vítame výskumné projekty, ktoré mapujú prostredie a vnášajú doň nové podnety, obzvlášť projekty sociálne angažované, ktoré následne vedú k ďalšej diskusii.

Prezentácia prác a procesu tvorby rezidentov má formát otvorených ateliérov. Rezidenti sú prizvaní do pravidelných podujatí Domu umenia, individuálne sa organizujú prezentácie, debaty, performancie a iné.

Trvanie rezidenčného pobytu je 2 mesiace: júl – august 2018.

Priestory a vybavenie:

Pre rezidenčný program je uspôsobené druhé poschodie brnenského Domu pánov z Kunštátu, ktoré v sebe spája priestor pre pobyt i tvorbu. Dom umenia disponuje dvoma ateliérmi, pracovňou pre teoretika, izbami na ubytovanie maximálne troch rezidentov a kuchyňou. K dispozícii pre prácu umelcov je aj sada náradia a základná audiovizuálna technika. Pri realizácii diel je možné požiadať o odbornú konzultáciu a pomoc technikov Domu umenia.

Brno Artists in Residence poskytuje:

  • ateliér (Dom pánov z Kunštátu, Dominikánska 9, Brno)
  • ubytovanie (Dom pánov z Kunštátu, Dominikánska 9, Brno)
  • štipendium vo výške 10 000 CZK (brutto) / mesiac po dobu 2 mesiacov
  • networking
  • produkčné a technické zázemie

Prihláška:

Prihláška musí obsahovať 3 dokumenty vo formáte pdf:

  • štruktúrovaný životopis
  • portfólio (max 10 strán)
  • návrh projektu

Prihlášky posielajte na adresu plusminusnula@gmail.com

Výsledok bude oznámený: 28. 05. 2018

Výberová komisia:

Marta Fišerová Cwiklinski,(Brno Artists in Rezidence, Dům umění města Brna)

Zlata Borůvková, Ján Gašparovič (Plusmínusnula)
Lucia Tkáčová (umelec)
 

lOGO

1427

1428

1429

1430

1431

1432

dùm pánù z kunštátu