Študenti FU TUKE:
LINKA

Linka. Ani kuchynská ani autobusová a ani tá tekutá na oči.

Vernisáž vo štvrtok 22. 3. 2018 o 18.00, výstava potrvá do ± 27. 4. 2018.

Linka je téma a názov workshopu študentov Katedry výtvarných umení a intermédií z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V Galérii Plusmínusnula strávia intenzívny tvorivý týždeň, aby pod vedením Svetlany Fialovej a Borisa Sirku reagovali na zadanie, získali novú skúsenosť, prelinkovali sa navzájom a vytvorili spoločnú výstavu.

Workshop je zameraný na líniu a jej uchopenie v mysli umelca, na papieri a v priestore. Študenti sa budú sústrediť na moment, kedy sa línia zhmotňuje, a z myšlienky sa dostáva do fyzického priestoru okolo nás – od abstraktného a nekonkrétneho sa transformuje do konkrétnej vizuálnej podoby.

Mladí autori budú v galerijnom zázemí pracovať s líniou priestorovo, vo video-animácii, site specific inštalácii, zázname zvuku, budú mať možnosť vyskúšať si techniku sieťotlače, zoznámiť sa s kníhviazačstvom, ale aj experimentovať s tetovaním. Divák bude mať možnosť vidieť nielen samotnú výstavu, ale tiež nahliadnuť do galérie počas tvorivého procesu študentov.

Vystavujúci a účastníci workshopu: Katarína Bajkayová, Sara Biharyová, Oskar Felber, Dávid Galovics, Tomáš Kocka, Kristína Roxerová

Lektori: Svetlana Fialová, Boris Sirka
Spolupráca: Slavomíra Ondrušová, Jaro Viňarský, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič, Lida Mlichová, Martin Krkošek (Uutěrky)

Projekt je financovaný z grantového programu Tatra banky Viac umenia 2017.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

FU TUKE Students: LINE

Line. Not a goal line, not a bus line, nor one created with an eyeliner. Line is the topic and name of the workshop for students of the Department of Visual Arts and Intermedia of the Faculty of Arts of the Technical University of Košice. They will spend an intense creative week at the Plusmínusnula Gallery, reacting to the assignment under supervision of Svetlana Fialová and Boris Sirka, gaining new experience, setting up lines to link them together, and ultimately a group exhibition.

The workshop concentrates on line and the way it is grasped in an artist’s mind, on paper and in space. The students will concentrate on the moment when a line materializes, passing from thought to the physical space around us — transforming from something abstract and vague into a concrete visual form.

The young authors will in the background of the gallery work with line in space, in video animation, in site-specific installations, in sound recordings, they will have a chance to try out the screen printing technique, get acquainted with book binding, but also experiment with the art of tattoo. The spectators will have a chance to experience not only the exhibition itself, but also what goes on behind the scenes of the gallery during the students’ creative process.

Artists and workshop participants: Katarína Bajkayová, Sara Biharyová, Oskar Felber, Dávid Galovics, Tomáš Kocka, Kristína Roxerová

Lecturers: Svetlana Fialová, Boris Sirka

Cooperation: Slavomíra Ondrušová, Jaro Viňarský, Lucia Gašparovičová, Ján Gašparovič, Lida Mlichová, Martin Krkošek (Uutěrky)

The exhibitions in this gallery were supported by public funding from the Slovak Arts Council.
The project is supported by the Tatra Bank grant program Viac umenia 2017.

Text: Svetlana Fialová a Lucia Gašparovičová

Translation: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

Za podporu ďakujeme Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácii Orange

WEB_01_© 2018 Peter Snadík_94A5025

WEB_02_© 2018 Peter Snadík_94A5115

WEB_03_© 2018 Peter Snadík_94A5097

WEB_04_© 2018 Peter Snadík_94A5038

WEB_05_© 2018 Peter Snadík_94A5133

WEB_06_© 2018 Peter Snadík_94A5125

WEB_07_© 2018 Peter Snadík_94A5039

WEB_08_© 2018 Peter Snadík_94A5048

WEB_09_© 2018 Peter Snadík_94A5100

WEB_10_© 2018 Peter Snadík_94A5102

WEB_11_© 2018 Peter Snadík_94A5081

WEB_12_© 2018 Peter Snadík_94A5083

WEB_13_© 2018 Peter Snadík_94A5121

WEB_14_© 2018 Peter Snadík_94A5043

WEB_15_© 2018 Peter Snadík_94A5063

WEB_16_© 2018 Peter Snadík_94A5075

WEB_17_© 2018 Peter Snadík_94A5079

WEB_18_© 2018 Peter Snadík_94A5127