Miroslava Večeřová:
BONES AND NEIGHBORS

“White chalk hills are all I’ve known
White chalk hills will rot my bones
White chalk sticking to my shoes
White chalk playing as a child with you”
PJ Harvey

 

Vernisáž v piatok 9. 2. 2018 o 18.00, výstava potrvá do ± 15. 3. 2018.

V nejužším místě lamanšského kanálu, pouhých třicet pět kilometrů od francouzského přístavu Calais, leží jeden z největších symbolů Británie – Bílé útesy doverské. Zářivě bílé skály jsou prvním a posledním místem, které člověk spatří, když připlouvá nebo odplouvá z ostrova. Jsou nedílnou součástí britské historie a identity, ochrannou hradbou před vnějším světem i spojení s ním.

Křídové útesy jsou i tématem výstavy „BONES AND NEIGHBORS“ české umělkyně Miroslavy Večeřové. Zvolila si ho nejenom na základě osobní zkušenosti, kdy se přestěhovala do Londýna, ale navazuje i na svůj dlouholetý zájem o zkoumání vztahu krajiny, lidského těla a materiálu.

Večeřová je v Británii cizinkou, útesy pro ni nejsou nositelem patriotizmu nebo sentimentu. Nesoustředí se na jejich reprezentativní hodnotu, ale zajímá se o jejich samotnou podstatu, materiál. Tím je křída – měkká, pórovitá hornina, vzniklá přibližně před 70 milióny lety z rozpadlých vápencových schránek druhohorních řas a jiných mořských mikroorganismů.

Večeřová křídu vnímá celým tělem a smyslovým poznáním materiálu rozpracovává řetěz imaginativních procesů a asociací, které poskytují místo pro nové situace a vztahy. Křída je nástrojem vzájemné komunikace, mapou vnitřní krajiny složené z rytmických střihů vlastní představivosti. Tu dále podporují autorčiny hravé zásahy a manipulace, které podtrhávají dynamickou povahu horniny.

Miroslava Večeřová (*1985) žije a pracuje střídavě v Londýně a Praze. Studovala fotografii na Camberwell College of Arts (Londýn) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pravidelně vystavuje samostatně i na skupinových výstavách v Čechách i zahraničí (Národní galerie v Praze, Autoitalia South East v Londýně, České centrum v Berlíně, Büro für kulturelle Übersetzungen v Lipsku, Galerie AMU, etc) ). V roce 2014 obdržela na Přehlídce animovaného filmu Olomouc zvláštní uznání poroty v soutěži Jiné vize a absolvovala samostatný rezidenční pobyt v ESAC v Českém Krumlově. V roce 2015 vystavovala na bruselském Popposition Off-Fair. Je spoluzakladatelkou družstva Baba Toure.

 

Miroslava Večeřová: BONES AND NEIGHBORS

The narrowest part of the English Channel, a mere 35 kilometers from the French port of Calais, is where you find one of the United Kingdom’s most prominent symbols – the White Cliffs of Dover. The pale bright rocks are the first and the last thing one sees when entering or leaving the island. They form an inseparable part of British history and identity, a protective barrier from the outside world as well as a connection to it.

The chalk cliffs are the topic of the “BONES AND NEIGHBORS” exhibition by Czech artist Miroslava Večeřová. She chose them not only based on personal experience of having permanently moved to London, but also as a continuation of her long-term interest in investigating the relations between countryside, human body and material.

Večeřová is a stranger in the UK and the cliffs carry no connotations of sentiment or patriotism to her. She does not focus on their representative value but rather takes interest in their very essence, the material. It is chalk – a soft, porous rock that originated some 70 million years ago from calcite shells of Mesozoic marine micro-organisms.

Večeřová perceives chalk through her whole body and uses this sensory perception to develop a chain of imaginative processes and associations which provide space for new situations and relationships. Chalk is a tool of intercommunication, a map of an internal landscape composed of rhythmic edits made by one’s own imagination. This is further encouraged by the author’s playful interventions and manipulations which accentuate the rock’s dynamic character.

Miroslava Večeřová (*1985) lives and works alternating between London and Prague. She studied photography at the Camberwell College of Arts in London and the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She has regular solo and group exhibitions in Czechia and abroad (the National Gallery in Prague, Auto Italia South East in London, the Czech Center in Berlin, Büro für kulturelle Übersetzungen in Leipzig, the AMU Gallery, etc.). In 2014, the jury of the PAF Festival of Film Animation and Contemporary Art in Olomouc recognized her work in the Other Visions competition, while she also won a residence at ESAC in Český Krumlov. In 2015, she held an exhibition at the Poppositions Off-Fair in Brussels. She is one of the founders of the Baba Toure Collective.

 

Text: Zlatka Borůvková

Translation: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

www.miroslavavecerova.com

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

Za podporu ďakujeme Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácii Orange

 

01_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4615

02_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4639

03_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4645

04_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4665

05_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4668

06_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4672

07_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4587

08_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4593

09_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4621

10_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4687

11_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A4607

IMG_3302still2