Ateliér tělového designu FAVU VUT v Brně:
Vícerychlostní pohyb těl

Ateliér tělového designu /ATD/ učiní nejprve lineární pohyb z bodu Brno do bodu Žilina. Pak těkavým pátravým pohybem nalezne cílovou lokaci. Z tohoto bodu bude plošným kruhovým pohybem postupně mapovat lokalitu systémem odchod – příchod, opuštění – návrat, plížení se a útěk. Rovněž vzdálenosti mezi jednotlivými členy ATD se budou jejich vlastními pohyby proměňovat od blízkosti po vzdálení se. Pohyb členů ATD po Žilině vyvolá pohyb žilinského vzduchu, který rozpohybuje listí na žilinských stromech až k jejich předčasnému pádu.

Vernisáž v piatok 25. 11. 2016 o 18.00, výstava potrvá do ± 2. 12. 2016.

ATD se bude v Žilině prezentovat výstavou v Galerii Plusminusnula, která bude výsledkem týdenního pobytového workshopu. Pro tvorbu jsme si zvolili téma Pohyb jednak proto, že se v ateliéru zabýváme pohybem jako základním uměleckým projevem živého těla, ale také proto, že toto téma, obvykle velmi obecné a banální, dostalo v současné době velmi silný politický náboj, kdy si určitá skupina lidí připadá ohrožená pohybem jiné skupiny. Je to téma dostatečně široké, aby se mohly projevit individuality jednotlivých studentů ateliéru.

ATD:

Lenka Klodová

Karolína Kohoutková

Kača Olivová

Mário Kastelovič

Iva Rovenská

Natálie Bobáková

Tereza Froncová

Nela Richterová

Kristína Reisová

Lukáš Essender

Adéla Venturová

Vendula Kolářová

Barbora Smékalová

Sára Wollasch

Petra Daneková

Simona Papšová

Ateliér tělového designu je intermediální ateliér se zdůrazněným centrálním tématem: tělem. Tělo studujeme ve všech možných rovinách, jako tělo vlastní  /anatomické, fyzické, duševní a duchovní/, tělo společné /sociální role, rodina, vztahové otázky/, tělo politické /širší společenské a politické koncepty napojitelné na struktury vně umění/.

Ateliér svým názvem i obsahem historicky odkazuje jednak na změnu paradigmatu umění v 60. letech /kdy se tělem v umění stalo i vlastní tělo umělce/ a jednak na emancipační hnutí /kdy tělo ve své barvě, tvaru, pohlaví se stalo znakem, který na sebe vzal sociální a politické významy/.

Hlavní důraz ateliéru bude kladen na konceptuální tvorbu, se kterou ale bude souběžná řemeslná a technologická příprava. Za blízké technologie považujeme techniky body artu a performativního umění, práci s fotografií a videem a jejich digitální úpravou, stejně tak jako instalaci a práci v reálném prostředí.

Pro práci ateliéru je velmi důležitá spolupráce se subjekty „vně umění“, působící v jiných oblastech lidské činnosti, zvláště v sociovýzkumné, sociální a lidskoprávní oblasti.

Txt: doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.

http://atd.ffa.vutbr.cz/telovydesign.php

foto: Kathrine Thude

30468064103_910c2e824c_z

31131597942_b0869d74d2_z

30908194770_a7ac4730c9_z

30908190630_fe44ce3132_z

31131593102_1d5946b1a5_z

31275835115_7baeb55c19_z

31239603936_e1f4132b5b_z

31239589166_9e26072bde_z

30468041983_537e3469c0_z

31239576166_60ba54cd22_z

31275783215_767475c021_z

31239577686_29556bcb79_z

31239572816_1530b8fb6b_z

31239572596_8e13ae2a82_z

31239594246_3bb876f7e7_z

31239570656_2ed763cbd1_z

30908128210_2702bb93c7_z