Jakub Šimčik:
Material für einen Prozess (pre Emila)

O vojenskej službe môjho otca padlo veľa protichodných tvrdení. Údajne strážil ako ostreľovač hraničný priestor medzi Bratislavou a Rakúskom.

 

Vernisáž vo štvrtok 13. 10. 2016 o 18.00, výstava potrvá do ± 11. 11. 2016.

Tvrdil tiež, že bol umiestnený ako vojenský poradca v Azerbajdžane a Angole, že cvičil palestínske milície a v Československu bol väznený v tábore nútených prác. Zvláštnosťou je, že on sám odišiel v roku 1988 z Ostravy do Švédska. Môj otec bol pohraničníkom aj utečencom.

Rozhodol som sa, že navštívim Archív bezpečnostných zložiek v Prahe a zistím o jeho historkách viac. Strávil som týždeň sledovaním propagandistických filmov a skúmaním fotografií hraničnej oblasti bez toho, aby som zistil čokoľvek konkrétnejšie o  vlastnej rodine. V posledný deň môjho výskumného výletu som sa dozvedel, že otec zomrel. Táto výstava je preto venovaná Emilovi.

Jakub Šimčik, (1984) Ostrava, CZ. Švédsky občan. Žije a pracuje v Lipsku, DE.

Študoval: (Meisterschüler) Fotografiu u Prof. Tina Bara a Intermedia u Prof. D’Urbano, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Lipsko, DE a Fine Art Photography, Glasgow School of Art, Glasgow, UK.

Je zastúpený v zbierkach: Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Štátna zbierka umenia Drážďany), Sammlung Ivo Wessel.

 

Jakub Šimčik / Material für einen Prozess (pre Emila)

Many contradictory statements have been made about my father’s military service. He claimed to have patrolled the border area of Bratislava to Austria as a sniper. He also talked about being stationed in Azerbaijan and Angola as a military advisor, training Palestinian militias and being imprisoned in a forced labour camp in Czechoslovakia. The oddity is that he himself left Ostrava for Sweden in 1988. My father was both a refugee and a border guard.

I decided to visit the “Security Services Archive” in Prague to find out more about his stories. I spent a week looking through propaganda films and photographs of the border area without finding anything specific about my own family. On the last day of my research trip I received news that my father had passed away. This exhibition is therefore dedicated to Emil.

Born 1984 in Ostrava, Czech Republic. Swedish citizen. Lives and works in Leipzig, Germany.

Education: (Meisterschüler) Fine Art Photography with Prof. Tina Bara and Intermedia with Prof. D’Urbano, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Lipsko, DE and Fine Art Photography, Glasgow School of Art, Glasgow, UK.

Collections: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Sammlung Ivo Wessel.

Text: Jakub Šimčik

Preklad: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík, Kathrine Thude

website: http://www.jakubsimcik.com

interview: http://wertical.com/daily-2/jakub-simcik/

 

© 2016 Peter Snadik_001_WEB_MG_2157-Edit

© 2016 Peter Snadik_002_WEB_MG_2163

© 2016 Peter Snadik_003_WEB_MG_2171

© 2016 Peter Snadik_004_WEB_MG_2183

© 2016 Peter Snadik_005_WEB_MG_2191

© 2016 Peter Snadik_006_WEB_MG_2192

© 2016 Peter Snadik_007_WEB_MG_2189

© 2016 Peter Snadik_009_WEB_MG_2177

© 2016 Peter Snadik_011_WEB_MG_2200

© 2016 Peter Snadik_012_WEB_MG_2211

29685302694_0b14dce532_z

30281014086_d5d0520c57_z

29685381244_bf9b231e10_z

30315865555_387f079c28_z

30280835466_7aa3dcdde7_z

30201089182_8bc1759497_z

29686635514_afc8f67049_z

simcik simcik2