Trivjednom:
Rovina / The Level

Trivjednom je zoskupenie troch dizajnérok. Sylvie Jokelovej, Silvie Lovasovej a Ľubice Segečovej, ktoré svoje individuálne aktivity občasne prerušia spoluprácou ako trivjednom. Vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave s rôznym zameraním (šperk, produktový dizajn a grafický dizajn). Ako trivjednom sa sústreďujú na 3d objekty, produkty a priestorové inštalácie.

Vernisáž vo piatok 6. 11. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 4. 12. 2015.

Snažíme sa o dôslednosť. Nemáme predvolené kľúčové slová, ktorými by sa naše realizácie mali riadiť, ale vždy keď sa niečím zaoberáme, robíme to naplno a do dôsledkov. V prípade inštalácie v galérii ± 0,0 sme sa pozreli na stôl ako funkčný objekt, ktorého základom je rovina. Plocha, ktorú považujeme za rovnú pokiaľ ju nepodrobíme meraniu. Takmer vždy je to ± rovina. V našom prípade je to doska stola, vzťahujúca sa k miestu, kde je stôl inštalovaný. Práve “tu a teraz” bude možné dívať sa na rovinu bez odchýlky.

 

Trivjednom / The Level
We strive for consistency. We do not have any keywords by default that would be followed in our realisations, but whenever we deal with something we do it fully and we make it to the last consequences. In the case of the installation for ± 0,0 Gallery we looked at a table as a functional object which is based on a plain level. The surface to be considered fl at until it is a subject of a measurement. Almost always it is ± plain. In our case it is a table slab related to the place where it is installed. Just “here and now” one can see the level without a deviation.
Trivjednom is a coalition of three designers. Sylvia Jokelová, Silvia Lovasová and Ľubica Segečová at times suspend their individual activities for common cooperation under Trivjednom. They all graduated at Academy of Fine Arts and
Design in Bratislava, with diff erent specialization (studio of jewel, product design and graphic design). As Trivjednom they focus at 3D objects, products and spatial installations.

www.jokelova.sk

www.silvalovasova.sk

www.segecova.sk

 

22953022662_e6eae110aa_z

© 2015 Peter Snadik_017_MG_6206

© 2015 Peter Snadik_020_MG_6205

© 2015 Peter Snadik_001_MG_6203

© 2015 Peter Snadik_003_MG_6209

© 2015 Peter Snadik_004_MG_6287

© 2015 Peter Snadik_002_MG_6258

© 2015 Peter Snadik_019_MG_6217

 

 

 

© 2015 Peter Snadik_010_MG_6254

© 2015 Peter Snadik_022_MG_6316

22343708544_43b90900ae_z

22345272763_53b9920912_z

22548126868_2e1a115313_z

22953030792_a0735d2187_z