Lucia Gašparovičová a Matej Bezúch:
Kovy / Metals

Hĺbková analýza, elektrolýza, technológia a čas nevyhnutný na fyzické spracovanie objektu / šperku. Dvaja mladí slovenskí šperkári – Lucia Gašparovičová a Matej Bezúch – prvý krát vystavujú spolu (samozrejme, okrem semestrálnych prieskumov a kolektívnych výstav ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk na bratislavskej VŠVU). Ich tvorba je veľmi odlišná, no má niekoľko významných priesečníkov. Napríklad perfekcionizmus remeselného prevedenia. Tiež veľmi sústredený konceptuálny prístup a stratégie blízke ‘voľnému’ vizuálnemu umeniu. A aj to, že obaja pracujú s kovmi.

Vernisáž  24. 3. 2014 o 17.00, výstava potrvá do ± 11. 4. 2014.

Pre Bezúcha je kov procesom. Počas výstavy Kovy prebieha v galérii elektrolytický dej. Bezúch dlhodobo pracuje s rôznymi technológiami, sú pre neho rovnako dôležité ako výsledné objekty. V tomto prípade ide ešte ďalej – vystavuje laboratórium v podobe fungujúcich elektrolytických kúpeľov. V nich sú ‘rozrobené’ šperky/objekty. Objekty samotné sú remakom – ich tvar je generovaný z fotografií šperkov legendárneho slovenského šperkára Antona Cepku.

Kovy Lucie Gašparovičovej vyjadrujú rôznu hodnotu. V jej miesto-špecifickej práci si za objekt stvárnený v kove vyberá dočasnú drevotrieskovú stenu v galérii Plusmínusnula. Teda niečo, čo tam obvykle nie je. Stena je prevedená v rôznych kovoch – cena podľa veľkosti, v nepriamej úmernosti. Kovové steny a ‘steničky’ v maketách galérie v rôznych mierkach. Kov nesie význam diela, podobne ako v predchádzajúcich Gašparovičovej prácach.

 

Lucia Gašparovičová and Matej Bezúch / Metals

An in-depth analysis, electrolysis, technology and the time required for processing of object / jewelry. Two young Slovak jewelers – Lucia Gašparovičová and Matej Bezúch – exhibit together for the first time (except semester surveys and group exhibitions of studio S + M + L_XL Metal and Jewellery at AFAD, of course). Their work is very different, but it still has a number of significant intersections. For example, perfectionist craft design. As well as very focused conceptual approach and strategy close to visual arts. And also the fact that they both work with metals.

For Bezúch, the metal is a process. During the Metals exhibition an electrolytic process takes place in the gallery. For a long time, Bezúch has been working with different technologies which for him have been as important as the resulting objects. In this case, he goes even further – he exhibits a laboratory in the form of operating electrolytic baths. There, you can find objects / jewels just being processed. Objects themselves are remakes – their shape is generated from photographs of jewelry made by Slovak jewelry legend Anton Cepka.

Gašparovičová’s metals express different values. She chooses an exhibition wall from the space of Plusminusnula gallery as an object to be formed in metal in her site-specific work. The wall which is just temporary. The wall is represented in different metals – price according to size, inversely proportional. Small metal walls placed in gallery mock-ups at different scales. Metal carries the meaning of Gašparovičová’s art piece as in many previous works of her.

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0042

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0035

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0036

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0044

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0082

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0095

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0079

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0087

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0090

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0088

Tę 2014 Peter Snadik_MG_0068