Tomáš Svoboda:
JÁ / ME

Stredný vek

Zatažený rétorikou velkých plánov
z mladosti vieš, že zostup už zacal.
Príležitosti sa zmenili na záväzky,
svet sa zúžil, každodennost zvítazila.
V hlave blato. Melie sa to.

Vernisáž  27. 11. 2013 o 17.00, výstava potrvá do ± 18. 12. 2013.

Ráno rýchlo. Na obed nic.
Vecer už nie.
Nie, nebudeš sa viac zaoberat sa otázkami,
ktoré sa ta nedotýkajú.
Vieš ich rozlíšit, hlavne v noci.
Ked deti spia a nekašlú.
Cas pre seba a v nom matematické záujmy.
Máš to spocítané. Budúcnost je pravdepodobnost.
Poznáš pravdu, dost, ale málo.
Ked rozmýšlaš ako žit nenapadne ta nic,
len že chceš byt lepší clovek.
One of theese days i will miss you
A hudba je rýchla.

Fedor Blašcák

Tomáš Svoboda / ME
Middle Age
Burdened with rhetoric of big plans from your youth,
you know that the decline has already started.
Opportunities changed to commitments,
the world narrowed, every day life prevailed. Mud in the head.
It grinds on.
Quick in the morning. Nothing for lunch. In the evening not anymore.
No, I shall not deal with questions which do not concern me.
You can distinguish that, mainly in the night. When kids are sleeping
and not coughing. Time for yourself and mathematical interests.
You have it counted.
Probability of the future. You know the truth a lot,
but not enough. When you think of how to live, nothing comes
to your mind except that you want
to be a better human.
One of theese days I will miss you
And the music is fast.
Fedor Blašcák

 

TS01

TS02

TS03

TS04

TS05

TS06

TS07

TS08

TS09