Ašot Haas:
Plusmínus / Plusminus

Diela Ašota Haasa poskytujú divákovi množstvo rôznorodých podnetov. Za maskou estetickej striedmosti a dizajnérskej precíznosti sa ukrývajú bohaté možnosti interpretácie. Vo svojich dielach Ašot Haas často pracuje s konceptom optickej ilúzie.

Vernisáž 20. 5. 2011 o 18.00, výstava potrvá do ± 20. 6. 2011.

Jeho objekty tak plynulo prekračujú hranicu priestoru z dvoch do troch dimenzií. Motív kontrastu či vybočenia zase napovedá o neustálom testovaní hraníc, či už ide o hranice optické, emocionálne, alebo filozofické. Táto kontinuálna snaha o prekračovanie

hraníc má taktiež mnoho spoločného s konceptom reality, respektíve jej klamlivosti a nestálosti. Odtiaľ je už len krôčik ku konceptu pravdy či objektivity. Ašot Haas vo svojej tvorbe nenápadným spôsobom upozorňuje na relativitu týchto pevne stanovených konceptov, snaží sa prebrať diváka z letargie bežného vnímania svojho sveta a nabáda k alternatívnym spôsobom videnia, vnímania či interpretácie. Ašot Haas teda diváka konfrontuje, snaží sa re ~ definovať axiómy jeho vnímania skutočnosti. Otvára otázky o tom, čo je vysoké umenie a čo nízke, otvára tému produktu a komerčnosti vo výtvarnom umení.

Využívanie moderných technológií pri produkcii diel je pre Ašota Haasa nutnosťou. Ich precíznosť a rýchlosť mu pomáha realizovať nadčasové objekty, ktoré po estetickej stránke podčiarkujú strohosť dizajnu. Tá kontrastuje s ich významovým a emocionálnym aspektom ~ Haasove diela ponúkajú bohatý materiál, ktorý má ~ v druhom pláne ~ jasný dosah na diváka.

Ašot Haas často používa bazálne tvary ~ kruh a štvorec (prípadne ich pandanty v trojdimenzionálnom priestore). Odkazuje tak na prostriedky geometrického vyjadrenia, ktoré sú na jednej strane elementárne, na druhej strane archaické a univerzálne.

Jednoduchosť v tomto prípade znamená zrozumiteľnosť pre diváka a zároveň maximálnu komplexnosť možnej interpretácie.

Diela Ašota Haasa sú v našich geografických šírkach ojedinelé nielen svojou formou, ale najmä obsahom a spôsobom, akým  relativizujú hranice reality divákovho sveta.

Matej Gyárfáš.

AH01

AH02

AH03

Ah04

AH05

AH07

AH08

AH10

AH11

AH12